Nr 1–2 (12–13)/2013

W numerze

Schematy (prze)łamane / Literatura niesamowita – cały numer pdf

Spis treści pdf

Od Redakcji pdf

Schematy (prze)łamane

Rafał Siwicki, Między mimetyzmem formalnym a monologiem wewnętrznym – o narracji pierwszoosobowej w utworach Wsiewołoda Garszyna pdf

Anna Kołos, Pismo w dobie cyfrowej reprodukcji. Krytyka metafizyki głosu pdf

Literatura niesamowita

Joanna Kulczyńska, Wobec niezwykłości świata. Poetycka podróż do krainy nieprawdopodobieństwa pdf

Adrianna Alksnin, Z życia swego stworzyć bajkę! Marzenie senne, wyobraźnia i choroba w powieści Ewy Szelburg-Zarembiny Ta, której nie było pdf

Karolina Górniak, Gra z surrealizmem – o Scenach łóżkowych Adama Wiedemanna pdf

Katarzyna Kuchowicz, Dlaczego jestem tym, kim jestem? Niesamowita transformacja osobowości w prozie Elisea Alberta i Orhana Pamuka pdf

Aleksandra Skowrońska, Językowe facta ficta – o Nanizanych na sznurek Petera Esterhazy'ego pdf

Varia

Anna Al-Araj, Paul Verlaine – urodzony pieśniarz pdf