Nr 1(15) 2016

 

W numerze

Varia – cały numer pdf

Spis treści pdf

Od Redakcji pdf

Varia

Adrianna Chorąży, Erotyka i władza w Niebezpiecznych związkach Pierre'a Choderlosa de Laclos oraz Sofie. Baśni moralnej Claude-Prospera Jolyota de Crébillon pdf

Dominika Pietrachowicz, Pojęcie wolności w Fauście J. W. Goethego pdf

Mateusz Bobowski, Przeciw czystej pieśni. O modernistycznej negacji poetyki orfickiej na przykładzie Szkieletów mątwy Eugenia Montalego pdf

Mikołaj Borkowski, Parodia romantycznej podmiotowości. Don Juan poznański Ryszarda Berwińskiego a dygresyjna poetyka George'a Byrona i Juliusza Słowackiego  pdf

Łukasz Łoziński, Naturalne bogactwo. Rola kulinariów w Pod słońcem Toskanii Frances Mayes pdf

Patryk Szaj, Praska melancholia, gdańska nostalgia. Mercedes-Benz Pawła Huellego wobec prozy Bohumila Hrabala pdf

Tłumaczenia

Danuta Cebula, Zagubiona narracja. Analiza przekładu Emmy J. Austen autorstwa J. Dmochowskiej pdf

Anna Svetlova, Wiersz Władysława Broniewskiego Ja i wiersze a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka pdf