Nr 3(14)2013

W numerze

Adaptacje – cały numer pdf

Spis treści pdf

Od Redakcji pdf

Adaptacje

Jadwiga Wszołek, Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego i Droga Ryszarda Bera – porównawcza analiza mikrostruktury pdf

Katarzyna Witoszek, „Życie komponował jak prawdziwe dzieło sztuki, ale na małą skalę niestety”. Kamp w adaptacji Pożegnania jesieni Mariusza Trelińskiego  pdf

Jakub Lewicki, Jak mogła „wyglądać” premiera Dafne na dworze Władysława IV? Scenografia i machiny teatralne w XVI-wiecznych adaptacjach operowych pdf

Justyna Sulejewska, (Auto)kreacja, interpretacja czy ilustracja? Szkic o fotografiach Piotra Pietrygi inspirowanych niemieckim ekspresjonizmem filmowym pdf

Tłumaczenia

Marta Zabłocka, Biografie z zaświatów. Polskie tłumaczenia Conrada Sievera ze Spoon River Anthology Edgara Lee Mastersa pdf

Anna Wróbel, Psalm Paula Celana – analiza wybranych polskich przekładów pdf

Katarzyna Gambuś, Starcie tytanów – o dwu przekładach Lullaby W.H. Audena pdf