Nr 1(5)2007

W numerze

Analizy

Zofia Hulko, Krajobraz w prozie Tove Janson

Lidia Koszkało, Obraz Ameryki – obrazem Europejczyka. Analiza filmu Wernera Herzoga Stroszek w świetle krytyki anglosaskiej

Studia

Iwona Grabska, Dialogiczność poezji Jacka Kaczmarskiego

Karolina Grzywnowicz, By człowiekowi pokazać człowieka – motyw metamorfoz w twórczości Brunona Schulza i w Królestwie z tego świata Alejo Carpentiera

Dorota Sobieraj, Literacka wypowiedź intymna o sztuce siostrzanej: malarstwo w korespondencji Zygmunta Krasińskiego i poezja w dziennikach Eugeniusza Delacroix

Anna Soja, Relacja przestrzeni magicznej i przestrzeni codzienności na przykładzie powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata i obrazów Marca Chagalla Wioska i ja oraz Wesele obok Wieży Eiffla

Tłumaczenia

Igor Martynow, Ta noc, kiedy radzieckie słonie wkroczyły do Pragi (tłum. M. Detyna)

Marta Detyna, Czy rewolucja może obejść się bez ofiar? O prozie Igora Martynowa

Hałyna Kruk, Поети не мають статi

Hałyna Kruk, *** [kobieta podcina sobie żyły] (tłum. M. Labo)

Marianna Labo, Piszę tylko wtedy, kiedy nie pisać nie mogę. O jednym wierszu Hałyny Kruk

Przemysław Tomanek, O przekładzie wiersza Hałyny Kruk autorstwa Marianny Labo

Władymir Kantor, Ofiara (tłum. J. Wisławska)

Julia Wisławska, Oniryczna wizja wojny

Joanna Barska, Ewelina Twardoch, Eksperyment z Bargielską

Justyna Bargielska, Ofeila [Ofelia]*** (Pamiętacie) [*** (Do you remember)]Niepamięć [Disremembrance]Czy powinnam być niemieckim chłopcem [Should I Be a German Boy] (tłum. J. Barska)