Nr 1(6)2008

W numerze

 

Jerzy Jarzębski, Październik '56 w moich oczach...

I. Kultura wobec października '56

Katarzyna Gutkowska, Prometeusz skowany / po mordzie Różewiczowski obraz przełomu '56

Lidia Koszkało, Czesława Miłosza Oda (O październiku)

Michał Choptiany, Metaforyzacja doświadczenia politycznego. O powieści Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego

Magdalena Przybylska, Poeta wobec rzeczywistości. Stanisława Czycza wizja literatury  

Marta Suchańska, Wobec wewnętrznego rozpadu. Surrealna wyobraźnia Stanisława Czycza

Joanna Walewska, Relacje intertekstualne pomiędzy Popiołem i diamentem Andrzeja Wajdy oraz Saltem Tadeusza Konwickiego

 

II. Październik '56 w krzywym zwierciadle

Agata Sikora, Każdy powinien tworzyć w danej chwili takie kalambury, jakie są jego narodowi potrzebne. Myśli nieuczesane Stanisława Jerzego Leca a nowomowa

Marcin Jarząbek, Myślenie ma kolosalną przyszłość. Kabarety odwilży 1956 r.

Anna Pląskowska, Co Rokossowskiemu doradził fryzjer. Kawały polityczne dotyczące 1956 r.

 

III. Prowincja, centrum i bratankowie

Rafał Raczyński, Polski Październik 1956 r. na Wybrzeżu Gdańskim

Dariusz Kała, Procesy poznańskie 1956 r.

Jakub Mamcarczyk, Od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok. Zmiany w postrzeganiu postaci Władysława Gomułki między Październikiem '56, Marcem '68 i Grudniem '70 przez inteligencję polską

Krzysztof Michalski, Stosunek Bolesława Piaseckiego do wydarzeń Października 1956 r. w Polsce

Monika Rozenek, Przemiany na szczycie władzy w Polsce w Październiku 1956 r. w świetle prasy dolnośląskiej

Jakub Szeliga, Odwilż 1956 odrodzenie życia mniejszości ukraińskiej w PRL

Waldemar Kugler, Bratankowie w potrzebie. Przejawy pomocy niesionej przez ludność polską uczestnikom Rewolucji Węgierskiej

Bartosz Kapuściak, Lekcja Węgierska. Spojrzenie na Rewolucję Węgierską w publikacjach paryskiej Kultury

 

IV. Polsko-węgierska rewolucja październikowa

Rewolucyjna prowincja dyskusja panelowa z udziałem Jánosa Tischlera, Andrzeja Chwalby, Zdzisława Zblewskiego i Marcina Jarząbka