Nr 2(9)2010

W numerze

Jerzy Jarzębski, Pożytki z Noblistów

Anna Trzaska, Potrzeba narracji, potrzeba lektury. O twórczości Ōego Kenzaburō

Agata Dąbek, Teksty do wygłoszenia – teksty do grania? Wokół dramaturgii Elfriede Jelinek

Joanna Barska, Need – Language – Desire. Pianistka Elfriede Jelinek

Małgorzata Stasiak, Różnice w podobieństwach. Adaptacja filmowa Pianistki Elfriede Jelinek

Zuzanna Ossowska, Podróże bez końca. Motyw wędrówki w prozatorskiej twórczości Pära Lagerkvista

Ewelina Twardoch, O ludziach, którzy są zwierzętami. Wokół rozważań etycznych J.M. Coetzeego

Anna Czubrowska, Ja jestem ja – jednostka w świetle rozważań teoretycznoliterackich. W sercu kraju J.M. Coetzeego

Elżbieta Sala, Studium przemocy symbolicznej na podstawie prac J.M. Coetzeego

Wojciech Ryczek, Miasto oka, czyli jeszcze jedno spojrzenie na Wenecję Josifa Brodskiego

Magdalena Szlęk-Karayilan, Orhan Pamuk – samotny między Wschodem a Zachodem

Katarzyna Stelmach, Nowe życie Turka

Magdalena Olech, Motyw wygnania na podstawie trynidadzkiej tetralogii Naipaula