Nr 1(3)2006

W numerze

 

Jerzy Jarzębski, Pisać o Schulzu

Maria Kobielska, Schulz w listach. Próba portretu twórcy

Agnieszka Stypuła, Horyzont utraconej Księgi

Joanna Szewczyk, Typologia przestrzeni sacrum w twórczości Brunona Schulza

Magdalena Link-Lenczowska, Zapach więdnących kulis, czyli o Sanatorium pod Klepsydrą i Sklepach cynamonowych Brunona Schulza oraz ich filmowej adaptacji autorstwa Wojciecha Jerzego Hasa

Agnieszka Fundowicz, Motyw lalki w twórczości Brunona Schulza

Anna Papiernik, Schulzowskie poszukiwania straconego czasu