Rada Naukowa

Redakcja czasopisma współpracuje z pracownikami naukowymi Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy recenzują nadesłane do publikacji artykuły oraz stanowią Radę Naukową Bez Porównania. W jej skład wchodzą:

·      

prof. dr hab. Magdalena Siwiec
dr hab. Tomasz Majkowski
dr hab. Iwona Puchalska prof. UJ
dr hab. Małgorzata Sokalska
dr hab. Monika Świerkosz
dr Iwona Boruszkowska
dr Jakub Czernik
dr Karolina Górniak-Prasnal