Nr 1(7)2009

W numerze

 

Jerzy Jarzębski, Słowo wstępne

Wiktor Jaźniewicz, Fenomen Stanisława Lema w świecie rosyjskojęzycznym. Rozważania bibliograficzne

Wiktor Jaźniewicz, Wokół biografii Stanisława Lema. Dyskusja poświęcona pisarzowi

Wiktor Jaźniewicz, Interdyscyplinarny Panel Naukowy Lem i problemy nauki. Stanisław Lem w oczach przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych

Barbara Pasterak, Masturbacja duchowa albo Biblioteka XXI wieku, czyli o recenzjach nieistniejących książek

Artur Wieczorek, Poezja Stanisława Lema

Patrycja Grubka, Gawędowe science fiction – o Cyberiadzie oraz Bajkach robotów Stanisława Lema

Anna Alicja Smolińska, Robot jako relikwiarz cnoty? Exodus maszyny – metafora wyzwolenia w bajce Stanisława Lema o Królewiczu Ferrycym i Królewnie Krystalit

Marta Kładź, Ironiczne światotwórstwo Stanisława Lema. Mit stworzenia z chaosu

Anna Piwowar, Powieści detektywistyczne Stanisława Lema w świetle antropologicznej koncepcji rytuału

Przemysław Tacik, Głos Lema, czyli o dekonstrukcji metafizyki

Ewelina Twardoch, Podwójne oblicze snu w Solaris Stanisława Lema

Adam Trwoga, Dwa spojrzenia na pewien ocean. O filmie Solaris Andrieja Tarkowskiego

Katarzyna Stelmach, Problem utopii i antyutopii w Powrocie z gwiazd Stanisława Lema

Michał Choptiany, Halla Bregga zwrot równoległy. Powrót z gwiazd Stanisława Lema w odczytaniu Marka Oramusa