Redaktorka naczelna:

Pola Biblis mail: pola.biblis@student.uj.edu.pl

Sekretarz redakcji

Kinga Kubas mail: kinga.kubas@student.uj.edu.pl

 

Zespół redakcyjny:

Julia Kowalczyk-Kudziarz
Jakub Misior
Zuzanna Wąsacz
Gabriela Mynarska
Hanna Renke 
Gabriela Wilkosz 
Szymon Kołodziej

Graficzka:
Monika Chaberka

Adres redakcji:

Bez Porównania

ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
 

Wydawca:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Polonistyki
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków
ISSN: 2300-2166