O czasopiśmie

Naukowe czasopismo Bez Porównania zostało utworzone w 2004 roku przez studentów komparatystyki literackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od momentu powstania związane było z działalnością Koła Naukowego Komparatystów. Początkowo wydawane w postaci drukowanej, od 2012 roku funkcjonuje jako czasopismo internetowe.

Bez Porównania skierowane jest do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, zainteresowanych szeroko pojętą komparatystyką literacką. Informacja o naborze tekstów do kolejnego numeru oraz wszystkie niezbędne informacje dla autorów znajdują się w zakładce Następny numer.

Artykuły wchodzące w skład każdego z nich mają dotyczyć proponowanego przez redakcję tematu, szczególnie ważnego dla współczesnych badań literaturoznawczych i kulturoznawczych. W czasopiśmie znajduje się również miejsce dla tłumaczy pragnących przedstawić wyniki swojej pracy.

Nadsyłane artykuły poddawane są recenzji pracownikami naukowych Wydziału Polonistyki UJ. Więcej informacji w zakładce Rada Naukowa.

Zapraszamy do współtworzenia czasopisma przez nadsyłanie tekstów.